ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ 2008

Η  Φιλαρμονική  του  Συλλόγου  Φιλοπροόδων

Τα  ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ  2008  -  7Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ,  έγιναν  στις  1,  4  και  5 Ιουλίου.  Σε  αυτά  πήραν  μέρος  οι  Φιλαρμονικές:

του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ,  στις  1  Ιουλίου

της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  στις  4  Ιουλίου

της  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ,  στις  5  Ιουλίου 

Η  Φιλαρμονική  του  ΔΗΛΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

©2008 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ www.filoproodoifiliatron.gr