ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ    Έκθεση φωτογραφίας και υλικού για τα 80 χρόνια πολιτιστικής δραστηριότητας του Συλλόγου Φιλοπρόοδων έγινε στο Πάρκο της Βλαχέρνας από τις 10 ως τις 13 Αυγούστου .     
    Όσοι τη παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να δουν το πρώτο καταστατικό και το πρώτο βιβλίο πράξεων του 1926 , αλληλογραφία και σημαντικά έγγραφα , φωτογραφίες της Φιλαρμονικής και αναμνηστικά διαφόρων εκδηλώσεων και συμμετοχών της ,  φωτογραφίες από το Πάρκο σε διάφορες φάσεις  της κατασκευής του , φωτογραφίες από την  Εκκλησία της Βλαχέρνας , από τα εγκαίνια του Βορρέειου ,  φωτογραφίες από τη βράβευση του Συλλόγου από την Ακαδημία Αθηνών , αφίσες και φωτογραφίες διαφόρων εκδηλώσεων . Προσκλήσεις για τις διάφορες χοροεσπερίδες  από τη δεκαετία του σαράντα που στο ύφος τους αντικατοπτρίζεται η κουλτούρα και το ύφος κάθε εποχής , αλλά και οι σχέσεις με τους άλλους συλλόγους που ήταν  σχέσεις συνεργασίας και κοινής πορείας . Ανακοινώσεις  προς τους Φιλιατρινούς που εξέφραζαν την αγωνία για τη διατήρηση της Φιλαρμονικής και ζητούσαν τη συμπαράστασή τους χωρίς ποτέ να σκεφτούν να εγκαταλείψουν τη προσπάθειές  τους . Παλιές στολές της Φιλαρμονικής  και όργανα . Αναμνηστικά που απένειμαν στο Σχολείο Μουσικής τη δεκαετία του 30 . Στολές του χορευτικού , φωτογραφίες και προγράμματα από τη δεκετετράχρονη πορεία του .
Ένας ατελείωτος πλούτος πληροφοριών , όχι μόνο για την πολιτιστική διαδρομή του Συλλόγου , αλλά ολόκληρης της κοινωνικής ζωής των Φιλιατρών . Ένα αρχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης .

©2008 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ www.filoproodoifiliatron.gr